Showing all 27 results

Show 4

Kandyan Kuruluthuda Rice 5kg Btl

$23.00

Kandyan Red Basmathi Rice 2.5kg

$11.50

Kandya Supiri Keeri Samba – 5kg

$21.00

Kandya Supiri Keeri Samba – 1kg

$4.90

Rosa Kekulu Keeri Samba – 5kg

$20.65

Kandyan Sudu Nadu – 5kg

$16.00

Kandyan Red Raw Rice -5kg

$16.10

Kandyan Red Raw Rice – 2.5kg (Bottle)

$9.80

Kandyan Red Raw Rice 1kg

$3.70

Kandyan Rosa Kekulu 2.5kg

$9.80

Kandyan Red Basmati Rice 2.5kg Bottle

$11.00

Kandyan Sudu Kakulu 2.5kg Btl

$9.00

Kandyan Red Kakulu 2.5kg Bottle

$9.10

Kandyan Red Basmathi Rice 5kg

$19.00

Kandyan Rosa Kakulu Rice 5Kg Bottle

$17.50

Kandyan Kuruluthuda Rice 2.5kg Btl

$11.55

Kandyan Kuruluthuda Rice 1kg

$4.90

Kandyan Suduru Samba 2.5kg Bottle

$11.50

Kandyan Muthu Samba 1kg

$3.25

Kandyan Rosa Kakulu Keeri Samba 1kg

$3.85

Kandyan Rosa Basmathi Rice 2.5kg Bottle

$11.10

Kandyan Sudu Kakulu 5kg

$14.00

Kandyan Rosa Basmathi 5kg

$20.30

Kandyan Rosa Kakulu 1kg

$3.10

Kandyan Suduru Samba 5kg

$21.99

Kandyan Red Raw Rice 2.5kg

$9.10

Kandyan Rosa Kakulu Rice 2.5kg

$9.10